De la Franja y la Ruta a la “guerra de corredores”